Tag Archives | Myndigheten för delaktighet

Avsnitt 14 av Offentligheten

Avsnitt 14 – Tillgänglighet för alla

Avsnitt nummer 14 behandlar ämnet tillgänglighet och vad det innebär. Tillgänglighet som alla i offentlig (och så småningom privat) sektor har att förhålla sig till på webben. Men vad händer när man ska göra moderna webbtjänster tillgängliga och vad behöver vi förhålla oss till? Vi har med oss Hans Von Axelsson från Handisam som bjuder oss […]

Continue Reading