Avsnitt 21 – Smarta sociala funktioner och Big Data i resenärens ficka

Offentligheten - Avsnitt 4För första gången sitter Petter och Mattias på vitt skilda ställen när det är dags att spela in ett avsnitt av Offentligheten. I dramatik i sig men det får oss att resonera kring arbete på distans (igen) och smarta sociala funktioner i exempelvis intranät. Mattias berättar om det pågående projektet han arbetar med som går ut på att integrera en internwebb på kommunens externa(!) webbplats och göra den roll- och tillhörighetsstyrd. Ett projekt som kanske går utanför den berömda ”boxen” på flera sätt. Inte minst då den kommer inkludera anställda, elever, externa utförare och på sikt även alla medborgare i kommunen.

Det blir också ett resonemang kring skillnaden mellan New York City och en medelstor halländsk kommun i det 21:a avsnittet av Offentligheten. Välkommen att lyssna och kommentera det du hör!

Lyssna på avsnitt 21 av Offentligheten!

 

, , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.