Alla borde läsa Lottie Knutsson

Alla borde läsa Lottie Knutssons bok ”Nödrop: När krisen kommer”. Framför allt bör kommunikatörer och chefer införskaffa ett exemplar genast. Denna samling erfarenheter kan vara guld värd nästa gång en krissituation blossar upp.

Lugnt, metodiskt och träffsäkert går hon på djupet med flera typer av kriser. Lågintensiva vardagskriser på arbetsplatser och högintensiva kriser från olika delar av Sverige och världen. Alla exempel, och det finns gott om dem i boken, utgår från ett svenskt perspektiv och från människor som haft centrala eller avgörande roller i de händelseförlopp som beskrivs. Man märker att hon lagt ner stor möda för att intervjua och återge dessa personer som väldigt detaljerande och målande beskriver framgångar och motgångar i en rad scenarion. Författaren balanserar det hela skickligt genom att på olika sätt belysa de olika parternas roller, behov och agerande i en händelse av kris.

Inledningen handlar mycket om Tsunamin. Hemska och dramatiska berättelser från researbetare som var på plats i katastrofområdet värvas med hennes egna erfarenheter på ”hemmaplan”. Detaljerade kommunikationsutmaningar mellan enskilda individer på provisoriska fältsjukhus till helt andra utmaningar mellan resebolagets vd, media och myndigheter på andra sidan jordklotet.

Sedan följer en rad andra scenarion i modern tid. Från mer lokala kriser mellan chef och anställd på en reklambyrå, en bankkrasch, förtroendekris i en hjälporganisation med mera.

Även om man hört och läst en hel del om nästan alla händelser så vågar jag lova att du inte hört och förstått det på det här sättet.

Nu är jag varken en recensent eller bokmal. Så det kanske finns fler och rent av bättre böcker på ämnet. Men den här är i alla fall relevant, viktig och mycket väl författad. Rekommenderas starkt!

Själv valde jag att lyssna på ljudboken som hon själv läst in. Har inte lyssnat på särskilt många ljudböcker i mina dagar så det är svårt för mig att jämföra med andra. Lottie Knutsson  har i alla fall en ganska lugn och trygg berättarröst även om det kanske låter lite för mycket som en inläsning och inte berättande. Det är lite synd eftersom hon ju trots allt skrivit alla ord själv. Samtidigt tycker jag att det återspeglar noggrannheten och proffessionaliten i hennes arbete. Inte minst för att återge de intervjuade personernas berättelser. Men också för att inte fördöma eller peka på rätt eller fel inom krishantering.

Detta är inlägg tolv av hundra i utmaningen #blogg100 där Petter och Mattias gemensamt försöker göra ett blogginlägg om dagen, hundra dagar i sträck.

, , ,

Comments are closed.